banner_baove24h_vn


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG

Email In PDF.
( 17 Votes )

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Sài Đồng - Hà Nội:

 

1.  CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC)

Ngành nghề: KIM LOẠI

Địa chỉ: NHÀ A2 KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36756587

Fax: (4)36756584

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

2.  CTY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI - HANEL

Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38750514

Fax: (4)38751617

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

3.  CTY TNHH DV & TM KHÍ ĐỐT GIA ĐỊNH (GIA ĐỊNH GAS)

Ngành nghề: GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN

Địa chỉ: LÔ 14 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36750900

Fax: (4)38752990

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

4.  CTY CP HANEL XỐP NHỰA (HANEL PLASTIC)

Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: B15 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38753213

Fax: (4)38752436

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

5.  CTY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC ZION

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: B17 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36750915

Fax: (4)36750890

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

6.  CTY CP 26

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.PHÚC ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38751461

Fax: (4)36754134

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

7.  CTY TNHH HITECH

Ngành nghề: Y TẾ - VẬT TƯ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: B4 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38753332

Fax: (4)38753336

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

8.  CTY CP GIẤY HẢI TIẾN

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36754675

Fax: (4)36754777

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

9.  CTY TNHH KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC

Địa chỉ: LÔ A6 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38759759

Fax: (4)38759889

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC)
Ngành nghề: KIM LOẠI
Địa chỉ: NHÀ A2 KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36756587
Fax: (4)36756584
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI - HANEL
Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN
Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38750514
Fax: (4)38751617
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH DV & TM KHÍ ĐỐT GIA ĐỊNH (GIA ĐỊNH GAS)
Ngành nghề: GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN
Địa chỉ: LÔ 14 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36750900
Fax: (4)38752990
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY CP HANEL XỐP NHỰA (HANEL PLASTIC)
Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ: B15 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38753213
Fax: (4)38752436
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC ZION
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: B17 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36750915
Fax: (4)36750890
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY CP 26
Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.PHÚC ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38751461
Fax: (4)36754134
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH HITECH
Ngành nghề: Y TẾ - VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: B4 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38753332
Fax: (4)38753336
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY CP GIẤY HẢI TIẾN
Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36754675
Fax: (4)36754777
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC
Địa chỉ: LÔ A6 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38759759
Fax: (4)38759889
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .'; document.write( '' ); document.write( addy_text74240 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC)Ngành nghề: KIM LOẠIĐịa chỉ: NHÀ A2 KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘIĐiện thoại: (4)36756587Fax: (4)36756584Email: orionmetal@hnCTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC

10. CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI

KCN SÀI ĐỒNG B P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

KIM LOẠI

84-4-6752889

 

 

11.   CTY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL

KCN SÀI ĐỒNG B P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

84-4-8750511

 

 

12.   CTY TNHH DV & TM KHÍ ĐỐT GIA ĐỊNH (GIA ĐỊNH GAS)

LÔ 14 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN

84-4-6750900

 

 

 

13.  CTY TNHH ĐIỆN TỬ JAEWON VIỆT NAM

KCN SÀI ĐỒNG B H.GIA LÂM, TP. HÀ NỘI

ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

84-4-8771251

 

 

 

14.  CTY CP CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT SƠN VIỆT NAM

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ỨNG

84-4-6750910

 

 

 

15.  CTY TNHH ĐÈN HÌNH ORION HANEL

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

84-4-8273570

 

 

16.  CTY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC ZION

B17 KCN SÀI ĐỒNG B ĐƯỜNG 6, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

KHUÔN - ĐÚC KHUÔN

84-4-6750916

 

 

17.  CTY LD MSA HAPRO ( MSA. HAPRO)

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

84-4-6750218

 

 

18.  CTY LD CHẾ TẠO MỸ PHẨM & HƯƠNG LIỆU MEDICOS -

FRANCE

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

MỸ PHẨM, NƯỚC HOA & DỤNG CỤ TRANG ĐIỂM

84-4-8753340

 

 

19.  CTY CP HANEL PLASTIC

B15 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

NHỰA - CÁC SẢN PHẨM

84-4-8753213

 

 

20.  CTY TNHH NEW HOPE HÀ NỘI

B6 P1 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

GIA CẦM, GIA SÚC - THỨC ĂN & TRANG THIẾT BỊ

84-4-8752514

 

 

21.  CTY TNHH ZUELIG PHARMA VIỆT NAM

B3 CN4 KCN SÀI ĐỒNG B P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

DƯỢC PHẨM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

84-4-8752067

 

 

22.  CTY TNHH DISCOVERY DIAMONDS

LÔ 1 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

84-4-8754082

 

 

 

23.  CTY TNHH NEW TOYO DYNAPAC

KCN SÀI ĐỒNG B P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

84-4-8751792

 

 

24.  CTY KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC

84-4-8752494

 Bài viết (1)Add Comment
0
Đo đạc, lập Báo cáo giám sát, Báo cáo môi trường lao động
Tác giả CÔNG TY THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL-CN TP.HCM, Tháng ba 19, 2014
THƯ NGỎ
KÍNH THƯA QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol (Vieca) xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol - trực thuộc Tập đoàn Giám định Vinacontrol - là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ về môi trường.
Vieca chuyên hoạt động trong các lĩnh vực:
-Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu Môi trường chuyên nghiệp.
-Thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống xử lý Môi trường.
-Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường.
-Lập Đề án bảo vệ Môi trường
-Lập Cam kết bảo vệ Môi trường.
-Lập Báo cáo giám sát Môi trường định kỳ.
-Xin cấp các loại giấy phép về Môi trường: giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại…
-Cung cấp thiết bị và hóa chất xử lý Môi trường.
-Đo đạc kiểm tra chất lượng môi trường lao động….
Với đội ngũ các cán bộ nghiên cứu, những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm - với định hướng phát triển dựa trên những giá trị bền vững - chúng tôi tin tường sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.
DỊCH VỤ GIÁM SÁT PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CỦA VINACONTROL ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025 (VILAS 234)
Trân trọng kính chào!
CHI TIẾT LIÊN HỆ : 0978 696 506

Viết lời bình

busy


 

CHI NHÁNH

TP HỒ CHÍ MINH

Trụ Sở Chính:
Địa chỉ: 37 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62840651
Fax : (08) 62840518

CN MIỀN TRUNG:

Văn Phòng Tại Bình Định:
Địa chỉ: 291 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (056) 3941458  
Fax: (056) 3941457

Văn Phòng Tại Quảng Trị:
Địa chỉ: Khu Thương Mại Tự Do Lao Bảo, Quốc Lộ 9, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: (053) 3880068
Fax: (053) 3880069

BANNER

logo_dreamteam

baove24h

xehoi24h180x150

banerg7vn190

baovesg-banner

congngheso

SEO-Success

kenh247

chuyenphaidep180x115 

1234


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

triangle   SAND WACH CO., LTD
triangle   LONG JOHN CORPORATION
triangle   MINH CHAU JEWELLERY SHOP
triangle   FAST SOFTWARE CORPORATION
triangle   PRIVATE VILLA
triangle   ELLIP CAFE
triangle   VIET GIA THANH CORPORATION
triangle   DE NHAT COFFEE SHOP
triangle   LION CORPORATION
triangle   SAIGON CONSTRUCTION CO.,LTD
triangle   PHUC AN CO.,LTD
triangle   ALO COFFEE SHOP
triangle   VAN LANG SUPERMARKET
triangle   BOULEVARD CO.,LTD
triangle   EVERYOUNG CO.,LTD
triangle   VTI CORPORATION
triangle   MIR MARKET CO.,LTD
triangle   TRI KY RESTAURANT
triangle   MINH CHAU BEAUTY SPA
triangle   MTV BAR
triangle   V-STAR APPARTMENT
triangle   LE QUAN CO.,LTD
triangle   VIET KHOA CO.,LTD
triangle   EUROPEAN CONSTRUCTION
triangle   NA5 INTERNATIONAL MEDIA
triangle   VANG SON RESTAURANT
triangle   THANG LONG INVESTMENT CO.,LTD
triangle   FUJI DENSO VIETNAM CO.,LTD
triangle   TRUONG THANH CORP
triangle   AUSTRALIA BAGS CO.,LTD
triangle   VINH HUNG CO., LTD
triangle   MIRARA CO.,LTD
triangle   UT CHAU CO.,LTD
triangle   VIEN THONG A PHONE MART
triangle   DAI PHUC CO.,LTD
triangle   LE QUAN SERVICE CO.,LTD
alt=   BINH DINH CONSTRUCTION
triangle   VIET KHOA COMMERCIAL CO.,LTD
triangle   VIET NAM MUTIMEDIA AND IDEAS
triangle   GIATHAT CO.,LTD
triangle   SAI GON 7 STAR HOTEL
triangle   DIAMOND PLAZA
triangle   CJ MEDIA COPP
triangle   HOANG LONG SUPERMARKET
triangle   VFC BUILDING
triangle   QUINN MAJOR CO.,LTD
triangle   VTC MULTINMEDIA CORPORATION
triangle   VINH QUANG STEEL CO.,LTD
triangle   TIEN PHONG BANK
triangle   PREMIER CORPORATION
triangle   LIEN VINH  ENTERPRISE
triangle   STAR SOFTWARE REP OFFICE
triangle   ALSAEC INSTITUTE
triangle   PHUONG PHAT SOFTWARE
triangle   BINH VINH SAI GON JSC
triangle   NEOCASE BAGS INTERNATIONAL
triangle   KIM BUU CO.,LTD
triangle   ITL TINTERNATIONAL
triangle   DAI VIET SECURITY CORPORATION
triangle   DELTA ENGINEERING
triangle   LUONG HUONG JSC
triangle   CAN THO AIRPORT
triangle   HAU GIANG HOPITAL
triangle   VIETDAN CO.,LTD
triangle   DAFACO CO JSC
triangle   G7 MART WAREHOUSE
triangle   TT MACHIERY
triangle   LONG GIAN AUTO CORP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


titr702
P. Kinh Doanh
viettruong1412
P.Kinh Doanh
titr702
P.Kinh Doanh

QUẢNG CÁO

1

5
es
f
ges
images
s
t

LIÊN KẾT

 

Liên kết Bảo Vệ

Chia sẽ


Piano Lessons Singapore | Business Opportunity | Digital Marketing