banner_baove24h_vn


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG

Email In PDF.
( 29 Votes )

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Sài Đồng - Hà Nội:

 

1.  CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC)

Ngành nghề: KIM LOẠI

Địa chỉ: NHÀ A2 KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36756587

Fax: (4)36756584

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

2.  CTY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI - HANEL

Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38750514

Fax: (4)38751617

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

3.  CTY TNHH DV & TM KHÍ ĐỐT GIA ĐỊNH (GIA ĐỊNH GAS)

Ngành nghề: GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN

Địa chỉ: LÔ 14 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36750900

Fax: (4)38752990

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

4.  CTY CP HANEL XỐP NHỰA (HANEL PLASTIC)

Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: B15 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38753213

Fax: (4)38752436

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

5.  CTY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC ZION

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: B17 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36750915

Fax: (4)36750890

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

6.  CTY CP 26

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.PHÚC ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38751461

Fax: (4)36754134

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

7.  CTY TNHH HITECH

Ngành nghề: Y TẾ - VẬT TƯ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: B4 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38753332

Fax: (4)38753336

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

8.  CTY CP GIẤY HẢI TIẾN

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)36754675

Fax: (4)36754777

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

9.  CTY TNHH KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC

Địa chỉ: LÔ A6 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Điện thoại: (4)38759759

Fax: (4)38759889

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC)
Ngành nghề: KIM LOẠI
Địa chỉ: NHÀ A2 KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36756587
Fax: (4)36756584
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI - HANEL
Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN
Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38750514
Fax: (4)38751617
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH DV & TM KHÍ ĐỐT GIA ĐỊNH (GIA ĐỊNH GAS)
Ngành nghề: GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN
Địa chỉ: LÔ 14 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36750900
Fax: (4)38752990
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY CP HANEL XỐP NHỰA (HANEL PLASTIC)
Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ: B15 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38753213
Fax: (4)38752436
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC ZION
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: B17 ĐƯỜNG 6 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36750915
Fax: (4)36750890
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY CP 26
Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.PHÚC ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38751461
Fax: (4)36754134
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH HITECH
Ngành nghề: Y TẾ - VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Địa chỉ: B4 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38753332
Fax: (4)38753336
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY CP GIẤY HẢI TIẾN
Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)36754675
Fax: (4)36754777
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CTY TNHH KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC
Địa chỉ: LÔ A6 ĐƯỜNG CN4 KCN SÀI ĐỒNG B, P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: (4)38759759
Fax: (4)38759889
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .'; document.write( '' ); document.write( addy_text33727 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC)Ngành nghề: KIM LOẠIĐịa chỉ: NHÀ A2 KCN SÀI ĐỒNG B, P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘIĐiện thoại: (4)36756587Fax: (4)36756584Email: orionmetal@hnCTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI (OHMC

10. CTY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI

KCN SÀI ĐỒNG B P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

KIM LOẠI

84-4-6752889

 

 

11.   CTY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL

KCN SÀI ĐỒNG B P.THẠCH BÀN, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

84-4-8750511

 

 

12.   CTY TNHH DV & TM KHÍ ĐỐT GIA ĐỊNH (GIA ĐỊNH GAS)

LÔ 14 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

GAS - KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN

84-4-6750900

 

 

 

13.  CTY TNHH ĐIỆN TỬ JAEWON VIỆT NAM

KCN SÀI ĐỒNG B H.GIA LÂM, TP. HÀ NỘI

ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

84-4-8771251

 

 

 

14.  CTY CP CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT SƠN VIỆT NAM

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ỨNG

84-4-6750910

 

 

 

15.  CTY TNHH ĐÈN HÌNH ORION HANEL

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

84-4-8273570

 

 

16.  CTY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC ZION

B17 KCN SÀI ĐỒNG B ĐƯỜNG 6, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

KHUÔN - ĐÚC KHUÔN

84-4-6750916

 

 

17.  CTY LD MSA HAPRO ( MSA. HAPRO)

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

84-4-6750218

 

 

18.  CTY LD CHẾ TẠO MỸ PHẨM & HƯƠNG LIỆU MEDICOS -

FRANCE

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

MỸ PHẨM, NƯỚC HOA & DỤNG CỤ TRANG ĐIỂM

84-4-8753340

 

 

19.  CTY CP HANEL PLASTIC

B15 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

NHỰA - CÁC SẢN PHẨM

84-4-8753213

 

 

20.  CTY TNHH NEW HOPE HÀ NỘI

B6 P1 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

GIA CẦM, GIA SÚC - THỨC ĂN & TRANG THIẾT BỊ

84-4-8752514

 

 

21.  CTY TNHH ZUELIG PHARMA VIỆT NAM

B3 CN4 KCN SÀI ĐỒNG B P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

DƯỢC PHẨM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

84-4-8752067

 

 

22.  CTY TNHH DISCOVERY DIAMONDS

LÔ 1 KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

84-4-8754082

 

 

 

23.  CTY TNHH NEW TOYO DYNAPAC

KCN SÀI ĐỒNG B P.SÀI ĐỒNG, Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

84-4-8751792

 

 

24.  CTY KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM

KCN SÀI ĐỒNG B Q.LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

ĐÚC - XƯỞNG ĐÚC

84-4-8752494

 Bài viết (16)Add Comment
0
Đo đạc, lập Báo cáo giám sát, Báo cáo môi trường lao động
Tác giả CÔNG TY THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL-CN TP.HCM, Tháng ba 19, 2014
THƯ NGỎ
KÍNH THƯA QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol (Vieca) xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol - trực thuộc Tập đoàn Giám định Vinacontrol - là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ về môi trường.
Vieca chuyên hoạt động trong các lĩnh vực:
-Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu Môi trường chuyên nghiệp.
-Thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống xử lý Môi trường.
-Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường.
-Lập Đề án bảo vệ Môi trường
-Lập Cam kết bảo vệ Môi trường.
-Lập Báo cáo giám sát Môi trường định kỳ.
-Xin cấp các loại giấy phép về Môi trường: giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại…
-Cung cấp thiết bị và hóa chất xử lý Môi trường.
-Đo đạc kiểm tra chất lượng môi trường lao động….
Với đội ngũ các cán bộ nghiên cứu, những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm - với định hướng phát triển dựa trên những giá trị bền vững - chúng tôi tin tường sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.
DỊCH VỤ GIÁM SÁT PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CỦA VINACONTROL ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025 (VILAS 234)
Trân trọng kính chào!
CHI TIẾT LIÊN HỆ : 0978 696 506
0
Nhà cung cấp máy và thiết bị công nghiệp
Tác giả Công ty CPTM & CN Á Châu, Tháng tư 22, 2014
Trước tiên thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ Á CHÂU gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa Quý khách hàng

Sự thoả mãn và lợi ích của quý khách hàng luôn đóng vai trò quan trọng và là mục tiêu, phương châm hoạt hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu (ATT JSC). Chúng tôi hiểu rằng vấn đề đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của quý khách hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định đến sự phát triển của quý khách hàng không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt sự thành công của chúng tôi trong thành công của các bạn.

Là một công ty chuyên cung cấp các chủng loại máy trong nghành cơ khí và các thiết bị công nghiệp, nên chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kinh doanh vững vàng và năng động, có kinh nghiệm. Thêm nữa, chúng tôi còn được sự hỗ trợ của các hãng sản xuất nổi tiếng thuộc nhiều nước khác nhau như: Anh, Mỹ, Nhật, Italia, Tây Ban Nha, Đài Loan, Trung Quốc,...Và được sự cộng tác tích cực của đội ngũ các Cộng tác viên, các chuyên gia thuộc nhiều trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các Công ty,... Nhờ vậy, chúng tôi có thể thoả mãn các yêu cầu đề ra hết sức đa dạng và phức tạp của các khách hàng.

Ngoài việc cung cấp thiết bị, chúng tôi luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác tư vấn cho các khách hàng để đảm bảo hiệu quả đầu tư của đồng vốn đem lại cao nhất, cũng như đảm trách dịch vụ sau bán hàng chu đáo. Chính vì thế, cho đến nay chúng tôi đã giành được sự tín nhiệm và tin cậy từ phía khách hàng vì những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ mà chúng tôi đã và đang cung cấp. Do vậy, chúng tôi đã có một mạng lưới khách hàng quí giá tại Việt nam và trở thành nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực nêu trên.

Để biết thông tin cụ thể Quý khách hàng có thể tải File đính kèm hoặc liên hệ Mr Định 0904.500.547 / 0973.970.628

Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
0
Thiết bị, dụng cụ, hóa chất phòng thí nghiệm
Tác giả Tạ Xuân Tiến, Tháng sáu 05, 2014
Công ty TNHH Công Nghệ Nhật Long chuyên cung cấp THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ THỦY TINH, CHẤT TẨY RỬA, THIẾT BỊ CHO PHÒNG SẠCH....
Các sản phẩm chúng tôi cung cấp của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới: Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan, Trung Quốc…Với những thiết bị khoa học đầy đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của toàn xã hội trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh y tế, y học, sinh học, môi trường…
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng các sản phẩm của chúng tôi cung cấp hiện nay:

. ADAM – UNITED KING DOM (Vương Quốc Anh): Các loại cân như cân phân tích, cân kỹ thuật, cân compact, cân sấy ẩm, cân ngũ cốc, cân treo, cân bàn và sàn, cân dân dụng chống nước, cân bán hàng, cân đếm, cân bệ, xe nâng pallet có cân, cân sức khỏe, cân động vật…

. MOTIC (HỒNG KÔNG): kính hiển vi dùng trong giáo dục, kính hiển vi cho y tế và khoa học, kính hiển vi dùng trong công nghiệp.

. AES (USA – Mỹ): tủ môi trường như tủ kiểm tra mẫu biến đổi theo nhiệt độ, tủ kiểm tra mẫu biến đổi theo nhiệt độ/độ ẩm, tủ CO2/Nitơ lỏng, tủ kiểm tra mức độ sốc nhiệt, hệ thống phòng môi trường, tủ phun muối/phun sương, tủ sấy cho phòng thí nghiệm, tủ kiểm tra tấm năng lượng Mặt trời biến đổi theo nhiệt độ/độ ẩm…

. CENTURION (Vương Quốc Anh): Các loại máy ly tâm như máy ly tâm hồng cầu, máy vi ly tâm, máy ly tâm nhỏ kiểu swing-out, máy ly tâm nhỏ kiểu fixed-angle, máy ly tâm nhiều rotor, máy ly tâm lạnh, máy ly tâm tế bào 12 chỗ & 4 chỗ, máy rửa tế bào…

. COPLEY SCIENTIFIC (ANH): các thiết bị kiểm tra dùng trong y tế như: thiết bị kiểm tra độ cứng của thuốc viên, kiểm tra độ tan rã của thuốc viên, kiểm tra độ mài mòn của thuốc, kiểm tra dung trọng của bột, cốm và các sản phẩm tương tự, kiểm tra độ hòa tan của thuốc viên nén, viên nhộng, kiểm tra độ dày của viên thuốc, máy lấy mẫu không khí…

. ULTIDENT (PHÁP): các thiết bị vật tư tiêu hao dùng trong y tế…

. HAVER & BOECKER (ĐỨC): Các loại lưới rây sàng công nghiệp, rây chuẩn, máy lắc sang rây, phân tích kích cỡ hạt theo kiểu quang học, các loại máy chia mẫu…

. LABTHINK (TRUNG QUỐC): máy kiểm tra độ thẩm thấu, máy kiểm tra mối hàn/ làm kính bằng nhiệt, máy kiểm tra độ xé rách dùng trong bao bì, máy kiểm tra độ va đập, máy kiểm tra độ rò rỉ.

. LAMBDA (THỤY SĨ): thiết bị phản ứng sinh học cho nuôi cấy tế bào, thiết bị lên men, thiết bị thu hồi phân đoạn, thiết bị định lượng bột…

. R-BIOPHARM AG (ĐỨC): các hóa chất dùng trong phân tích thực phẩm và thức ăn gia súc, chuẩn đoán lâm sàng…

. OAKTON INSTRUMENT (MỸ): các thiết bị như các loại máy đo pH để bàn, máy đo pH cầm tay, các ion điện cực, máy đo cảm biến nhiệt độ môi trường, máy in hóa đơn di động, máy đo độ đục, các máy đo lượng oxy hòa tan trong nước thải hoặc trong quá trình nuôi trồng thủy sản, các phụ kiện dùng để đo lường, nhiệt kế hồng ngoại, các loại đồng hồ bấm giờ, các dung dịch chuẩn pH…

. WEISS TECHNIK (ĐỨC): các loại tủ môi trường,…

. TESTOMETRIC (ANH): Các thiết bị kiểm tra lực đa năng cho kéo, uốn, nén, xé, kiểm tra sản phẩm hoàn thiện.

. TEWS ELEKTRONIC (ĐỨC): Các thiết bị đo độ ẩm dùng trong sản xuất và phòng thí nghiệm: ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn gia súc, cà phê, thuốc lá, dược phẩm, chế biến gỗ và giấy.

. TUTTNAUER (HÀ LAN): Các loại nồi hấp tuyệt trùng cho y tế, nha khoa, phòng thí nghiệm, dược phẩm.

. 2mag AG (ĐỨC): các loại máy khuấy từ như máy khuấy từ 1 chỗ, nhiều chỗ, máy khuấy từ và gia nhiệt, máy khuấy từ cho nuôi cấy tế bào, máy khuấy từ công nghiệp, máy khuấy từ đặc biệt, bộ phản ứng sinh học/lên men.

Đặc biệt, công ty chúng tôi có khả năng thầu trọn gói các gói thầu nếu Quý khách hàng có yêu cầu và lắp đặt bảo trì hướng dẫn sử dụng cho mỗi loại thiết bị.

Với bộ phận kinh doanh và đội ngũ kỹ thuật, dịch vụ bảo hành, bảo trì của công ty cùng với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, không ngừng nâng cao trình độ nhằm phục vụ mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm của công ty chúng tôi.

Mọi nhu cầu về báo giá và đặt hàng xin vui lòng liên hệ:
Tạ Xuân Tiến
Nhân viên kinh doanh
Cell phone: 0988 057 710
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
0
Thư ngỏ
Tác giả Kiểm định và huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, Tháng bảy 03, 2014
Lời đầu tiên, Chúng tôi trân trọng gửi lời chúc tới Quý doanh nghiệp tốt đẹp nhất!
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam (VINASAFE) chính thức thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0106127246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/03/2013.
Công ty chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm thông qua các tổ chức có cùng ngành nghề. Ngoài ra công ty còn có các cộng tác viên là chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm công tác lâu năm tại Bộ lao động Thương binh & Xã hội.
Công ty chúng tôi là đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: Kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Huấn luyện ATLĐ - VSLĐ; Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của Khách hàng ;
Tư vấn về Khoa học – Kỹ thuật, Hệ thống quản lý ATLĐ - VSLĐ.
•Về Đối tượng kiểm định:
Được quy định cụ thể tại thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội như : Nồi hơi, hệ thống lạnh, bình nén khí, các bình chịu áp lực, thang máy, thang cuốn, cầu trục, cổng trục, palăng, hệ thống cáp treo, cần trục các loại,…
Đội ngũ kiểm định viên của công ty là các kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng việc kiểm định được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, kết quả kiểm định chính xác, khách quan, trung thực.
•Về Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội như:
- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động,
- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người lao động,
- Huấn luyện Hệ thống quản lý an toàn lao động cho doanh nghiệp,
- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người chuyên trách và bán chuyên trách
- Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, thiết bị áp lực, xe nâng hàng, hệ thống lạnh, thiết bị nâng chuyển, kỹ thuật an toàn điện, hàn hơi,…,
Công ty chúng tôi có đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, có đầy đủ tư liệu, giáo trình đáp ứng việc huấn luyện một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
•Ngoài ra công ty chúng tôi còn thực hiện dịch vụ kiểm tra an toàn hệ thống điện, nối đất, nối không các thiết bị điện, nối đất chống sét cho các công trình.
Với phương châm ‘Chất lượng tạo nên uy tín’ Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về mặt kỹ thuật an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động uy tín nhất.
Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý doanh nghiệp!
Xin trân trọng cảm ơn!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Nv.Chăm sóc khách hàng: Tường Liên
HP: 01667 648 905 Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
0
Xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO
Tác giả Công ty cổ phần QAC Việt Nam, Tháng bảy 09, 2014
Trước tình hình kinh tế hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc thắt chặt chi tiêu, cố gắng giảm thiểu những khoản chi phí không đáng có như sửa chữa sai hỏng, làm lại, lãng phí, thất thoát không rõ nguyên nhân, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng... Để có thể kiểm soát chặt chẽ mọi yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu đó doanh nghiệp nên tiến hành xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO. Hệ thống quản lý tiên tiến được nhiều doanh nghiệp trên cả thế giới công nhận và mong muốn áp dụng.
QAC Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý Quốc tế. Việc có chứng nhận này với hiệu lực toàn cầu cũng là một lời cam kết với khách hàng về tính đồng đều trong chất lượng sản phẩm, sản phẩm đã có chất lượng tốt nhất và chi phí hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại.
QAC Việt Nam mong muốn được góp phần vào sự thành công của các doanh nghiệp.
Liên hệ với chúng tối để biết thêm thông tin chi tiết.
VP: 0435114719
Ms Thương: 0915582218
Trân trọng,
0
Xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO
Tác giả Công ty cổ phần QAC Việt Nam, Tháng bảy 09, 2014
Trước tình hình kinh tế hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc thắt chặt chi tiêu, cố gắng giảm thiểu những khoản chi phí không đáng có như sửa chữa sai hỏng, làm lại, lãng phí, thất thoát không rõ nguyên nhân, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng... Để có thể kiểm soát chặt chẽ mọi yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu đó doanh nghiệp nên tiến hành xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO. Hệ thống quản lý tiên tiến được nhiều doanh nghiệp trên cả thế giới công nhận và mong muốn áp dụng.
QAC Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý Quốc tế. Việc có chứng nhận này với hiệu lực toàn cầu cũng là một lời cam kết với khách hàng về tính đồng đều trong chất lượng sản phẩm, sản phẩm đã có chất lượng tốt nhất và chi phí hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại.
QAC Việt Nam mong muốn được góp phần vào sự thành công của các doanh nghiệp.
Liên hệ với chúng tối để biết thêm thông tin chi tiết.
VP: 0435114719
Ms Thương: 0915582218
Trân trọng,
0
Xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO
Tác giả Công ty cổ phần QAC Việt Nam, Tháng bảy 09, 2014
Trước tình hình kinh tế hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc thắt chặt chi tiêu, cố gắng giảm thiểu những khoản chi phí không đáng có như sửa chữa sai hỏng, làm lại, lãng phí, thất thoát không rõ nguyên nhân, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng... Để có thể kiểm soát chặt chẽ mọi yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu đó doanh nghiệp nên tiến hành xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO. Hệ thống quản lý tiên tiến được nhiều doanh nghiệp trên cả thế giới công nhận và mong muốn áp dụng.
QAC Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý Quốc tế. Việc có chứng nhận này với hiệu lực toàn cầu cũng là một lời cam kết với khách hàng về tính đồng đều trong chất lượng sản phẩm, sản phẩm đã có chất lượng tốt nhất và chi phí hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại.
QAC Việt Nam mong muốn được góp phần vào sự thành công của các doanh nghiệp.
Liên hệ với chúng tối để biết thêm thông tin chi tiết.
VP: 0435114719
Ms Thương: 0915582218
Trân trọng,
0
thư giới thiệu
Tác giả Minh, Tháng mười 15, 2014
Công ty TNHH cơ điện tử Bách Khoa (BKmech) xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công trong kinh doanh tới Quý doanh nghiệp.

Công ty TNHH cơ điện tử Bách Khoa (BKmech) xin trân trọng gửi đến Quý công ty những sản phầm dịch vụ hiện chúng tôi đang cung cấp là: các loại máy cho ngành gia công cắt gọt cơ khí chính xác và các phần mềm thiết kế, phân tích CAD - CAM - CAE bản quyền.

1. Cung cấp máy công cụ điều khiển số (CNC) do BKMech chế tạo và các máy có nguồn gốc từ Đức, Mỹ, Nhật, Đài Loan.

2. Cung cấp phần mềm CAD/CAM/CAE có bản quyền của các hãng nổi tiếng thế giới như Catia, Pro/E, Cimatron, MasterCam, Ansys, Moldex3D..

3. Đào tạo phần mềm CAD/CAM/CAE và vận hành máy CNC.

4. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan tới lĩnh vực CAD/CAM/CAE & CNC

5. Chế tạo các máy chuyên dùng theo đơn đặt hàng (các đơn vị đã đặt hàng như: Cty ABB, Cty Thiên Hồng.... )

6. những sản phẩm thương mại khác theo yêu cầu khách hàng

Xem đầy đủ tại website: http://www.bkmech.com.vn/

Đặc biệt, BKMech hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất máy CNC nên việc sửa chữa/ bảo trì, đào tạo sử dụng máy này là thế mạnh.

BKMech muốn giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến Quý khách hàng và rất mong được hợp tác với quý khác hàng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng!
0
QUÀ TẶNG PHA LÊ - CÚP, BIỂU TRƯNG, LỌ HOA, LY, CỐC PHA LÊ. 0964.589.944
Tác giả NGUYEN DUAN, Tháng tư 23, 2015
Quý khách hàng thân mến!
OSUM là thương hiệu đến từ Châu âu với hơn 15 năm hoạt động và phát triển ở thị trường trong và ngoài nước.
Chúng tôi chuyên nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và phân phối các sản phẩm thủy tinh pha lê như: ly, cốc, lọ hoa, âu , đĩa, bộ rượu, cúp, biểu trưng, bộ để bàn, sứ Tiệp Khắc, đèn chùm…vv theo giá hợp lý nhất. Ngoài ra chúng tôi sản xuất kinh doanh các sản phẩm dệt may đi Châu Âu. Với những sản phẩm tinh tế kèm theo các dịch vụ như: in khắc chữ, tạo hình, tạo ảnh trên pha lê, khắc in laze 2D, 3D. Quý khách đưa ra ý tưởng, chúng tôi sẽ cụ thể hóa thành hiện thực, chắc – chắc chắn quý khách hàng sẽ hài long khi đến với chúng tôi.
Năm 2011 nhà máy sản xuất, gia công các mặt hàng thủy tinh pha lê của chúng tôi vừa được khai trương và đi vào hoạt động tại Trung Nguyên- Yên Lạc- Vĩnh Phúc, toàn bộ nguồn máy móc công nghệ và nguyên liệu đầu vào hầu hết được nhập khẩu từ Tiệp Khắc (Cộng Hòa Séc), các sản phẩm được gia công đi sâu đến từng chi tiết nhỏ nhất với những công nhân được tuyển chọn, đào tạo theo đúng chuẩn mực Châu Âu.
Hệ thống phân phối sản phẩm của công ty OSUM vừa được bổ sung thêm cửa hàng ở địa chỉ 932 Đê La Thành nâng tổng số lên thành 4 cửa hàng phân phối trực tiếp trên địa bàn Hà Nội và các đại lý trên cả nước.
Ngoài hình thức giao dịch trực tiếp tại văn phòng và các cửa hàng, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua Website của phía công ty (www.osum.com.vn) hay qua đường dây nóng số điện thoại (043.771.35 83 – 043.771.35 84) để được tư vẫn và hỗ trợ khách hàng.
Hoặc liên hệ qua email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
OSUM cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, uy tín nhất với giá cả hợp lý và làm hài lòng tất cả các quý khách hàng.
Hãy đến để cảm nhận!
0
...
Tác giả Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận Kim Lộ, Tháng năm 07, 2015
CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT
Tác giả Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận Kim Lộ, Tháng năm 07, 2015
kính chào quý khách hàng!
công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận Kim Lộ
chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế với giá cả cạnh tranh và đảm bảo đem lại chất lượng dịch vụ và sự tin cậy tốt nhất cho quý khách.
dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
vận chuyển hàng lẻ hàng container bằng đường Biển, đường Bộ, đường Sắt từ Nam đi các tỉnh miền Bắc, Trung và ngược lại
nhận trucking đầu HCM đi các tỉnh thành lân cận và từ HP đi các tỉnh miền Bắc, Trung...
quý khách có nhu cầu cần vận chuyển hàng hóa xin vui lòng liên hệ:
Mr Hoàng 0933 649 579 or 01642833904
Skype: hoang.lt0705
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
chúng tôi sẽ kt và gửi báo giá cho quý khách hàng trong thời gian sớm nhất
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng
Trân trọng cảm ơn!
0
Chuyên gia công cơ khí chính xác, gia công kết cấu, hệ thống tự động hóa
Tác giả , Tháng năm 09, 2015
CÔNG TY TNHH SAMNON VIỆT NAM xin chân thành gửi lời tri ân tới toàn thể quý khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ và sử dụng dòng sản phẩm của chúng tôi.
Công ty chúng tôi chuyên:
- Gia công cơ khí chính xác: khuôn mẫu, đồ gá, gia công theo yêu cầu...
- Gia công kết cấu: giá, kệ, xe đẩy, băng tải...
- Hệ thống tự động hóa: xe kéo, máy quấn sợi, cơ cấu chia part...
Với phương châm:

“KHÁCH HÀNG LUÔN ĐÚNG”

Chúng tôi đặt con người là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại của công ty, do đó chúng tôi đã lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư ưu tú dầy dạn kinh nghiệm, những công nhân lành nghề và hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi, những con người đầy nhiệt huyết, làm việc dựa trên nền tảng phương châm mà chúng tôi đã xây dựng.

Để không ngừng gia tăng sự hài lòng của qúy khách hàng, chúng tôi luôn luôn đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm tối ưu hóa chất lượng, giảm giá thành và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng trên các dòng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Vì những yếu tố đó, sản phẩm của công ty chúng tôi ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn: samsung, canon, và nhiều công ty khác.
Ngoài việc giao dịch trực tiếp tại văn phòng, nhà xưởng, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua website: http://www.samnon.com/, hoặc điện thoại: 0436225216- 0934.654.786
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!
0
Dịch vụ diệt côn trùng và diệt chuột ở khu công nghiệp hiệu quả
Tác giả Công ty Cổ phần PCS Việt Nam, Tháng năm 21, 2015
Kính gửi : Quý khách hàng !
Trước hết , Công ty cổ phần PCS Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã quan tâm tới các giải pháp kiểm soát côn trùng ,dịch hại của chúng tôi.
Công ty cổ phần PCS Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng là các cán bộ có chuyên môn cao, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát sinh vật hại, đội ngũ cố vấn là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực côn trùng học, bảo vệ thực vật.
Từ khi thành lập, PCS Việt Nam đã khẳng định mình là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm soát sinh vật gây hại: mối, mọt, ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột.... Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có chuyên môn và giàu kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề, tận tâm, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và hóa chất của các hãng nổi tiếng thế giới, PCS Việt Nam đã và đang làm hài lòng rất nhiều khách hàng.
Dịch vụ công ty PCS Việt Nam đang cung cấp đó là :
1. Dịch vụ Diệt mối và phòng chống mối.
2. Diệt muỗi và côn trùng hại
3. Diệt và phòng trừ chuột.
4. Khử trùng.
Những dịch vụ mà công ty cung cấp, PCS Việt Nam hoàn toàn sử dụng hóa chất nhập ngoại của các nước phát triển và có nền công nghiệp hiện đại, đặt sự an toàn con người lên hàng đầu :Bayer - Đức, Biorat- CuBa, Sumitomo - Nhật Bản...
Nếu Quý khách hàng có gặp khó khăn vướng mắc về diệt côn trùng hay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại : 0466.840.777 hoặc 0983.837.623.
0
Thư ngỏ
Tác giả Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT, Tháng sáu 01, 2015
VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ
XÂY DỰNG DCMT
---------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
Số: 202/2014/CV - DCMT
V/v: Thư ngỏ về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2015
Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị
Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 27/2013/TT - BLĐTBXH quy định Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Theo đó, người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Ngày 23/05/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận (Số 18/2014/GCN) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện cho Viện Đào tạo Quản lỹ Xây dựng DCMT. Theo đó, Viện là cơ sở được phép huấn luyện và cấp chứng nhận/chứng chỉ cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH.
Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên cao cấp chuyên sâu có kinh nghiệm thực tiễn về an toàn vệ sinh lao động, Viện thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho theo nhu cầu của các đơn vị (cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan....) cho các đối tượng như: Người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về BHLĐ, An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn cả nước.
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT sẵn sàng tiếp nhận nhu cầu về đào tạo, huấn luyện an toàn lao động tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh toàn quốc. Các chương trình đào tạo được thực hiện theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLTTBXH hoặc được thiết kế chuyên biệt theo ngành nghề sản xuất và lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, doanh nghiệp. Dưới đây là một số thông tin chung về khóa huấn luyện:
1. Đối tượng huấn luyện: Nhóm 1, 2, 3 và 4 (Người quản lý, cán bộ, người lao động)
2. Nội dung huấn luyện: Theo Thông tư 27/2013/TT-BLTTBXH
3. Thời gian Khai giảng: Do hai bên thống nhất
4. Kinh phí huấn luyện: DCMT sẽ có báo giá cụ thể sau khi nhận được thông tin về số lượng học viên/thời lượng huấn luyện từ phía khách hàng
5. Chứng nhận/chứng chỉ: DCMT cấp chứng nhận/chứng chỉ theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLTTBXH
6. Địa điểm tổ chức: tại Doanh nghiệp/đơn vị quý khách hàng
Quý cơ quan/đơn vị có nhu cầu huấn luyện an toàn lao động, vui lòng liên hệ qua điện thoại, email theo thông tin dưới đây. Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT chân thành cảm ơn và mong nhận được hồi âm của quý khách hàng.
Liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT
Địa chỉ: VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi – Hà Nội
ĐT: 04.3559 1684
Fax: 04.3559 3521
Nhân viên sales/ consultant: 0904.120.329
Email:
\n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
\n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
http://www.dcmtvietnam.com
http://www.antoanlaodong.edu.vn
http://www.daotaoantoanlaodong.edu.vnNơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thủy

0
Hệ Thống Băng Tải Công Nghiệp
Tác giả Băng tải, Tháng sáu 17, 2015
VINATECHNIC .,JSC
VPGD: Số 204 - Hồ Tùng Mậu - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: KCN Cầu Gáo - Huyện Đan Phượng - Hà Nội
Tel: 04 33 63 93 93 * Hotline: 0902.088.044
Website: http://vinatechnic.vn/
http://bangtaitanphong.com/

Hiện nay, công ty cung cấp các nhóm mặt hàng chính:
- Nhập khẩu, gia công dán nối các chủng loại băng tải PVC, băng tải PU
- Cung cấp và dán gân, vấu, ghim nối và các sản phẩm phụ kiện băng tải
- Chế tạo hệ thống băng tải khung nhôm định hình, băng tải khung thép, Inox các loại
- Chế tạo lắp đặt dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử và dây chuyền sản xuất khác
- Hệ thống băng tải xích, gầu tải, vít tải, băng tải cong, dàn con lăn, băng tải chuyển hàng
- Cung cấp hệ thống xe đẩy, bàn thao tác, giá hàng công nghiệp, thiết bị phòng sạch
- Chế tạo thiết bị cơ khí, nhựa kỹ thuật, cơ khí chính xác, chế tạo máy móc theo yêu cầu...

Hãy gọi điện cho chúng tôi để đặt hàng và được tư vấn miễn phí.

0
Hóa chất xử lý nước thải CN, Chất tẩy rửa, Cồn, Nước cất, Dung môi,...
Tác giả Cty TNHH MTV Hóa Chất Môi Trường Đôna., Tháng bảy 01, 2015
THƯ NGỎ

CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT-MÔI TRƯỜNG ĐÔNA
Trước tiên CTY TNHH MTV HÓA CHẤT-MÔI TRƯỜNG chúng tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài
Công ty chúng tôi chân thành biết ơn về sự tín nhiệm của quý khách hàng đã dành cho chúng tôi trong thời gian qua và trong những thời gian sắp tới .
Công ty MTV HÓA CHẤT-MÔI TRƯỜNG ĐÔNA là nhà phân phối trong lĩnh vực Hóa Chất Công Nghiệp.Hóa Chất trong xử lý nước thải,nước cấp, dệt nhuộm, dung môi.Hóa chất ngành thủy sản, Trang thiết bị cho phòng thí nghiệm. Hóa chất Nghành Nhựa,Dược Phẩm, Phân Bón,Xi Mạ...Cung Cấp Nước cất lần 1, nước cất lần 2…
Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực hóa chất với phương châm “Lòng Tin- Hiệu Quả-Hài Lòng” tới khách hàng, công ty chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho Khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
Hiện nay. Do nhu cầu mở rộng thị trường để hoàn thành sứ mệnh 2015. chúng tôi đang mở rộng thị trường ra các tình Miền Đông, và Miền Tây Nam bộ, Kính trình các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa chất, đang kiếm tìm một nhà cung cấp ổn định, lâu dài. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự ưu đãi tốt nhất về giá cũng như thái độ phục vụ chu đáo nhất.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH M TV HÓA CHẤT-MÔI TRƯỜNG ĐÔNA
Địa chỉ : E796C Tổ 05,Khu phố 05, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Đt : 0613.936.199 Fax : 0613.936.156
Skype: hoachat-moitruong-dona.kd
Email : \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hotline: 01649.525.686 (Ms Hạnh) – 0906.77.62.63 (Mr Hiển)

Cty TNHH MTV HÓA CHẤT-MÔI TRƯỜNG ĐÔNA

Trần Thị Hạnh

0
...
Tác giả MINMAX PRINTING Co.,Ltd, Tháng tám 19, 2015
Kính gửi quí khách hàng

Cty In ấn quảng cáo Minmax chuyên in ấn và sản xuất:

· In ấn các loại tờ rơi, tờ gấp, giấy mời, catalogue, profile, brochure, phong bì thư, name card, sổ y bạ, túi đựng film, sách báo, tạp chí, menu, các ấn phẩm phục vụ cho văn phòng…

· Thiết kế, tạo mẫu và in ấn lịch, lịch độc quyền

· In ấn sản xuất băngron, poster

· Sản xuất các loại tem nhãn cao cấp: Tem chống giả và nhãn mác hàng hoá khác được sự cho phép của nhà nước trong mọi lĩnh vực kinh tế. Trong đó tem nhựa dán ngoài trời được chúng tôi bảo hành từ 12 tháng trở lên.

· Sản xuất và in túi xách giấy, túi vải không dệt, túi nilon, hộp và các vỏ hộp lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, vở hộp giấy bìa cứng

· Sản xuất các loại thẻ nhân viên, thẻ khách hàng, thẻ từ...

· Sản xuất và cung cấp quà tặng: Sổ bìa da, móc chìa khoá, cốc bình, in trên băng đĩa....

Hiện nay chúng tôi có máy in offset 02 và 04 màu hoạt động liên tục với đội ngũ công nhân viên tận tình chuyên nghiệp trong công việc. Xin bảo đảm cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng và uy tín.

GIÁ RẺ PHÙ HỢP, CHẤT LƯỢNG, PHỤC VỤ NHU CẦU TỪ NHỎ NHẤT

XIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ


Pham Thi An

Sales Department
Mobile: 0914 5353 25/ 0166 6201314
--------------------------------------------------------------------

MINMAX PRINTING Co.,Ltd

Office: 7 Lane 102 Khuong Trung old, Thanh Xuan, Hanoi Noi
Factory: 68 A, 173/68, Hoang Hoa Tham Road, Ba Dinh District, Hanoii
Tell : 04 6680 3740
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Rất xin lỗi nếu thư này làm phiền bạn!

Viết lời bình

busy


 

CHI NHÁNH

TP HỒ CHÍ MINH

Trụ Sở Chính:
Địa chỉ: 37 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62840651
Fax : (08) 62840518

CN MIỀN TRUNG:

Văn Phòng Tại Bình Định:
Địa chỉ: 291 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (056) 3941458  
Fax: (056) 3941457

Văn Phòng Tại Quảng Trị:
Địa chỉ: Khu Thương Mại Tự Do Lao Bảo, Quốc Lộ 9, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: (053) 3880068
Fax: (053) 3880069

BANNER

logo_dreamteam

baove24h

xehoi24h180x150

banerg7vn190

baovesg-banner

congngheso

SEO-Success

kenh247

chuyenphaidep180x115 

1234


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

triangle   SAND WACH CO., LTD
triangle   LONG JOHN CORPORATION
triangle   MINH CHAU JEWELLERY SHOP
triangle   FAST SOFTWARE CORPORATION
triangle   PRIVATE VILLA
triangle   ELLIP CAFE
triangle   VIET GIA THANH CORPORATION
triangle   DE NHAT COFFEE SHOP
triangle   LION CORPORATION
triangle   SAIGON CONSTRUCTION CO.,LTD
triangle   PHUC AN CO.,LTD
triangle   ALO COFFEE SHOP
triangle   VAN LANG SUPERMARKET
triangle   BOULEVARD CO.,LTD
triangle   EVERYOUNG CO.,LTD
triangle   VTI CORPORATION
triangle   MIR MARKET CO.,LTD
triangle   TRI KY RESTAURANT
triangle   MINH CHAU BEAUTY SPA
triangle   MTV BAR
triangle   V-STAR APPARTMENT
triangle   LE QUAN CO.,LTD
triangle   VIET KHOA CO.,LTD
triangle   EUROPEAN CONSTRUCTION
triangle   NA5 INTERNATIONAL MEDIA
triangle   VANG SON RESTAURANT
triangle   THANG LONG INVESTMENT CO.,LTD
triangle   FUJI DENSO VIETNAM CO.,LTD
triangle   TRUONG THANH CORP
triangle   AUSTRALIA BAGS CO.,LTD
triangle   VINH HUNG CO., LTD
triangle   MIRARA CO.,LTD
triangle   UT CHAU CO.,LTD
triangle   VIEN THONG A PHONE MART
triangle   DAI PHUC CO.,LTD
triangle   LE QUAN SERVICE CO.,LTD
alt=   BINH DINH CONSTRUCTION
triangle   VIET KHOA COMMERCIAL CO.,LTD
triangle   VIET NAM MUTIMEDIA AND IDEAS
triangle   GIATHAT CO.,LTD
triangle   SAI GON 7 STAR HOTEL
triangle   DIAMOND PLAZA
triangle   CJ MEDIA COPP
triangle   HOANG LONG SUPERMARKET
triangle   VFC BUILDING
triangle   QUINN MAJOR CO.,LTD
triangle   VTC MULTINMEDIA CORPORATION
triangle   VINH QUANG STEEL CO.,LTD
triangle   TIEN PHONG BANK
triangle   PREMIER CORPORATION
triangle   LIEN VINH  ENTERPRISE
triangle   STAR SOFTWARE REP OFFICE
triangle   ALSAEC INSTITUTE
triangle   PHUONG PHAT SOFTWARE
triangle   BINH VINH SAI GON JSC
triangle   NEOCASE BAGS INTERNATIONAL
triangle   KIM BUU CO.,LTD
triangle   ITL TINTERNATIONAL
triangle   DAI VIET SECURITY CORPORATION
triangle   DELTA ENGINEERING
triangle   LUONG HUONG JSC
triangle   CAN THO AIRPORT
triangle   HAU GIANG HOPITAL
triangle   VIETDAN CO.,LTD
triangle   DAFACO CO JSC
triangle   G7 MART WAREHOUSE
triangle   TT MACHIERY
triangle   LONG GIAN AUTO CORP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


titr702
P. Kinh Doanh
viettruong1412
P.Kinh Doanh
titr702
P.Kinh Doanh

QUẢNG CÁO

1

5
es
f
ges
images
s
t

LIÊN KẾT

 

Liên kết Bảo Vệ

Chia sẽ