banner_baove24h_vn


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2

Email In PDF.
( 38 Votes )

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 - Đồng Nai:

 

1.  CTY TNHH VIỆT NAM MEIWA

Ngành nghề: GỐM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836413

Fax: (61)3836415

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

2.  CTY TNHH GAS VIỆT NHẬT (VIJAGAS)

Ngành nghề: GAS - CÔNG NGHIỆP & Y KHOA

Địa chỉ: 33 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836706

Fax: (61)3836710

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

3.  CTY ROSTAING VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 13A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3892142

Fax: (61)3892253

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

4.  CTY TNHH HAPPY COOK

Ngành nghề: ĐỒ GIA DỤNG

Địa chỉ: LÔ 23 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3931112

Fax: (61)3836626

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

5.  CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI NAM VIỆT

Ngành nghề: XE HƠI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3932331

Fax: (61)3932330

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

6.  CTY TNHH URAI PHANICH (VIỆT NAM)

Ngành nghề: SƠN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836617

Fax: (61)3836073

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

7.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I.S.A

Ngành nghề: MAY MẶC - PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 24 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836392

Fax: (61)3836394

Website: www.isa.vietco.net

 

 

8.  CTY SX SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL

Ngành nghề: XI MẠ - CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 4 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836661

Fax: (61)3836726

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

9.  CTY TNHH ASY VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 22 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991901

Fax: (61)3991909

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

10.  CTY TNHH QUỐC TẾ VỸ HẢO VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836556

Fax: (61)3836559

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

11.  CTY TNHH ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT

Ngành nghề: ỐNG - KIM LOẠI, NHỰA & CAO SU

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 4A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836304

Fax: (61)3836512

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

12.  CTY HỮU HẠN SỢI TAINAN VIỆT NAM

Ngành nghề: SỢI

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836671

Fax: (61)3836610

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

13.  CTY TNHH LUCKY STAR PLAST

Ngành nghề: CAO SU - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 5 LÔ 26 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836755

Fax: (61)3836664

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

14.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ C.P. VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3893345

Fax: (61)3893344

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

15.  CTY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM

Ngành nghề: THÉP - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833733

Fax: (61)3833734

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

16.  CTY THỰC NGHIỆP HỮU HẠN BELY

Ngành nghề: GĂNG TAY

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836365

Fax: (61)3836382

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

17.  CTY CP DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836361

Fax: (61)3836388

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

18.  CTY TNHH BORAMTEK VIỆT NAM

Ngành nghề: XE HƠI - PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 4 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833085

Fax: (61)3836961

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

19.  CTY TNHH TECHNOPIA VIỆT NAM

Ngành nghề: THUỐC TRỪ VẬT HẠI

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836499

Fax: (61)3836498

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

20.  CTY CP CƠ KHÍ GTVT ĐỒNG NAI

Ngành nghề: XE HƠI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 24 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3891353

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

21.  CTY TNHH DỆT HOÀNH THÂN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GĂNG TAY

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3832913

Fax: (61)3832914

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

22.  CTY TNHH BAO BÌ VISY VIỆT NAM (VISYPACK)

Ngành nghề: NHỰA - BAO BÌ

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3892429

Fax: (61)3892448

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

23.  CTY TNHH DONGSUNG NSC VIỆT NAM

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835461

Fax: (61)3835463

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

24.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG YIH (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835677

Fax: (61)3835680

Email: hungyihvn2bdvn.vnd.net

 

 

25.  CTY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM

Ngành nghề: DƯỢC PHẨM

Địa chỉ: 15 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836378

Fax: (61)3836381

 

 

26.  CTY TNHH LIBERTY LACE

Ngành nghề: MAY MẶC - PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836763

Fax: (61)3836764

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

27.  CTY TNHH SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: 31 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836563

Fax: (61)3836561

Website: http://www.fujitsu.com/vn/en/

 

 

28.  CTY TNHH MAY MẶC CIVIC

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 32 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3992951

Fax: (61)3992955

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

29.  CTY TNHH SX XÍCH CHUYÊN DÙNG VIỆT NAM

Ngành nghề: DÂY XÍCH, DÂY SÊN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 10A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833162

Fax: (61)3833165

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

30.  CTY TNHH YNG HUA VIỆT NAM

Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ

Địa chỉ: 11 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836611

Fax: (61)3836613

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

31.  CTY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐỘNG CƠ - THIẾT BỊ & SỬA CHỮA

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 5A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836711

Fax: (61)3836712

Website: www.mabuchi-motor.com

 

 

32.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG CHENG VIỆT NAM

Ngành nghề: DÂY CÁC LOẠI

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991051

Fax: (61)3991050

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

33.  CTY TNHH MUTO VIỆT NAM

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836513

Fax: (61)3836410

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

34.  CTY TNHH INTERPHARMA MFG. VIỆT NAM

Ngành nghề: DƯỢC PHẨM

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836767

Fax: (61)3836570

Website: www.pharmaindustries.com

 

 

35.  CTY TNHH ALL SUPER VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 23 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991360

Fax: (61)3991369

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

36.  CTY TNHH CARGILL VIỆT NAM

Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC - THỨC ĂN & THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ 29 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836524

Fax: (61)3836518

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

37.  CTY TNHH ARTUS VIỆT NAM PACIFIC SCIENTIFIC

Ngành nghề: HÀNG KHÔNG - THIẾT BỊ

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 16A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836703

Fax: (61)3836705

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

38.  CTY TNHH FURNIWEB (VIỆT NAM)

Ngành nghề: DÂY ĐAI

Địa chỉ: 18 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3932282

Fax: (61)3833090

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

39.  CTY TNHH ARKEMA

Ngành nghề: NHỰA - NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836339

Fax: (61)3836372

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

40.  CTY TNHH CHIEN YOU VIỆT NAM

Ngành nghề: XE CƠ GIỚI - THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3832911

Fax: (61)3832912

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

41.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP FUSHENG (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MÁY NÉN KHÍ, GAS

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834566

Fax: (61)3834599

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

42.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SYNDYNE (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 4A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3831919

Fax: (61)3831413

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

43.  CTY TNHH GIA CÔNG & DV THÉP SÀI GÒN

Ngành nghề: THÉP - GIA CÔNG

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 4A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833001

Fax: (61)3835135

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

44.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU TAJAN

Ngành nghề: CAO SU - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836367

Fax: (61)3836366

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

45.  CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP KIẾN HẰNG

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 24 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835788

Fax: (61)3835789

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

46.  CTY TNHH DAISIN VIỆT NAM

Ngành nghề: XE MÁY - PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 48 KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835432

Fax: (61)3835433

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

47.  CTY SANYO HA ASEAN - CN

Ngành nghề: KIM KHÍ ĐIỆN MÁY

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3933605

Fax: (61)3836658

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

48.  CTY TNHH ĐIỆN TỬ PHILLIPS VIỆT NAM

Ngành nghề: KIM KHÍ ĐIỆN MÁY

Địa chỉ: LÔ 8 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991611

Fax: (61)3991618

Website: www.philips.com.vn; www.lighting.philips.com

 

 

49.  CTY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Ngành nghề: SƠN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 14 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836579

Fax: (61)3836349

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

50.  CTY TNHH NUPLEX RESINS

Ngành nghề: NHỰA - NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: 1 LÔ 24 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836503

Fax: (61)3836633

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

51.  CTY TNHH OJITEX (VIỆT NAM)

Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835745

Fax: (61)3835585

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

52.  CTY TNHH DỆT S.Y

Ngành nghề: SỢI

Địa chỉ: 20 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836129

Fax: (61)3836278

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

53.  CTY CP DƯỢC PHẨM OPV

Ngành nghề: DƯỢC PHẨM

Địa chỉ: 27 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3992999

Fax: (61)3835088

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

54.  CTY CP TRƯỜNG HẢI (THACO) - TRUONG HAI GROUP

Ngành nghề: XE HƠI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 19 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3891726

Fax: (61)3836621

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

55.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836592

Fax: (61)3836462

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

 

 

CTY TNHH OXY ĐỒNG NAI

Ngành nghề: GAS - VỎ BÌNH GAS

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835532

Fax: (61)3836265

 

 

56.  CTY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƠ & BẢO TRÌ QUANG VIỆT

Ngành nghề: ĐIỆN - THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN

Địa chỉ: 12BIS ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3992255

Fax: (61)3992626

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

57.  CTY TNHH SX MICA

Ngành nghề: NHỰA - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 13 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836555

Fax: (61)3991006

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

58.  CTY TNHH CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC - BUÔN BÁN & CHĂN NUÔI

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836251

Fax: (61)3831643

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

59.  CTY TNHH SITTO VIỆT NAM

Ngành nghề: THÚ Y - THUỐC, THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: 4 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834903

Fax: (61)3834906

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

60.  CTY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM

Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU

Địa chỉ: 16 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8826026

Fax: (61)3836724

Website: www.syngenta.com

 

 

61.  CTY TNHH SX & LẮP RÁP Ô TÔ AN THÀNH PHÁT

Ngành nghề: XE HƠI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834945

Fax: (61)3834944

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

62.  CHI HỘI TM ĐÀI LOAN

Ngành nghề: HIỆP HỘI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834840

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

63.  CTY TNHH TMDV MINH PHƯƠNG

Ngành nghề: VẬN CHUYỂN & LƯU KHO - DỊCH VỤ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8899017

Fax: (61)8899016

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

64.  CTY TNHH KOBELCO VIỆT NAM

Ngành nghề: XÂY DỰNG - THIẾT BỊ

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834656

Fax: (61)3834665

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

65.  CTY TNHH CAM PLAS MOULD (VIỆT NAM)

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: 222/2 ĐƯỜNG 4 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936777

 

 

66.  CTY CP SCAVI BIÊN HÒA

Ngành nghề: ĐỒ LÓT

Địa chỉ: LÔ 14 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8899045

Fax: (61)3994996

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

67.  CTY TNHH CANPAC VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: LÔ 6 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3994216

Fax: (61)3994215

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

68.  TNT - VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VN) LTD.

Ngành nghề: BƯU CHÍNH - DỊCH VỤ

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835982

Fax: (61)3835979

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.Bài viết (22)Add Comment
0
CÔNG TY INOX MINH ĐẠI PHÚ
Tác giả VĂN VIÊT, Tháng chín 18, 2013

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Giám Đốc Công ty, chúng tôi xin được gửi đến Qúy khách hàng những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Qúy khách hàng sức khỏe & thành công!
Công ty Minh Đại Phú chúng tôi là Công ty chuyên phân phối thép không gỉ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phân phối hàng của các tập đoàn SX thép không gỉ lớn trên thế giới như: ACERINOX(SPAIN), NIPPON STEEL, KAWASAKI(JAPAN)…. Công ty trân trọng gửi tới Quý khách hàng một số chủng loại thép không gỉ hiện nay như sau:

1.Inox cuộn độ dày từ 0.32 đến 8.0mm
2.Inox tấm kiện độ dày từ 0.3 đến 50mm
3.Inox đặc các loại từ  5mm đến  120mm
4.Inox dây từ  0.2mm đến  6.0mm
5.Inox ống công nghiệp từ 15mm đến  500mm
6.Inox hộp vuông, chữ nhật, vê góc và các loại phụ kiện
•Chủng loại: SUS 304, SUS 201, SUS 430,
•SUS316, SUS316L,...
•Xuất xứ: Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan , ...

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH SXTM MINH ĐẠI PHÚ
VPGD: 29/3A, Đường TTH07, KP3, Tân Thới Hiệp, Q12
Người liên hệ: Nguyễn Văn Viết
Mobile :0906 390 199 or 0909 390 199
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại : (0smilies/cool.gif 7304 4568 Fax: (0smilies/cool.gif 7300 4569
0
...
Tác giả Thái Bảo, Tháng mười một 08, 2013
Công ty Tài Chính nước ngoài cho vay Tín chấp:
-Số tiền vay từ: 10 - 300 tr
- Lãi suất từ : 1,2-1,85/tháng
*Điều kiện:
-Thu nhập tren 4 triệu/tháng
-Sinh sống tại: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
LH: 0902.303.649 (MR.Bảo)
0
VẬT TƯ IN LỤA, IN OFFSET
Tác giả CÔNG TY TNHH THIÊM OHATS, Tháng mười hai 05, 2013
KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!
Trước tiên công ty THIÊM PHÁT xin cám ơn khách hàng đã dành thời gian quý báo để tham khảo lá thư này...
Công ty TNHH SX-TM-DV THIÊM PHÁT có trụ sở tại 42 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Hoạt động chính của Công Ty là:
-SX-KD: vật tư ngành in(chủ yếu là vật tư in lụa: dùng trên các sản phẩm bao bì, may mặc, giày da....)
- Gia công “khung in đường định vị may” cho SX giày thể thao
-Thực hiện các sản phẩm In ấn, Quảng cáo( Ba lô, túi xách, áo mưa, quần áo,Nhãn, tem, bao bì, catalogue, tờ bướm…)
Trong đó:
a)Vật tư ngành in:
Các sản phẩm vật tư của chúng tôi bao gồm:
In offset: Mực in, kẽm, hóa chất, film điện tử...
In lụa: Lụa(lưới: Thuỵ sỹ, Italy, Japan, Korea, Taiwan…), khung gỗ, khung căng lụa, mực in(mực gốc dầu và nước: Trướng, dẽo, plastisol, in chuyển nhiệt, mực PVC, EVA, PU-TPU, mực kim loại, …), hóa chất, keo chụp…
(Các lĩnh vực áp dụng từ những sản phẩm Vật Tư In ấn của chúng tôi là:
_ Lĩnh vực in bao bì, quảng cáo, tem, nhãn...
_ Lĩnh vực thời trang, áo thun, giày dép....
Một số lĩnh vực liên quan đến công việc in ấn khác như: gốm sứ, điện tử, phụ tùng(ô-tô, máy móc).v.v...)
b) Dịch vụ thiết kế và DV chụp bản cho in lụa: Tạo mẫu in ấn – Căng khung lụa và chụp bản lụa…
c)Dịch vụ in ấn: Thực hiện in bao bì, nhãn, tem, catalogue, tờ bướm....

Đặc biệt: Khung in cho SX giày thể thao: Gia công khung lụa để in đường định vị may trong SX giày thể thao...

Bên cạnh việc kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình bán hàng
Phương châm của công ty THIÊM PHÁT là:
Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Là Mục Đích Phục Vụ Của Chúng Tôi

Quý khách nếu quan tâm vui lòng liên hệ:
ĐC : 42 Phùng Hưng, Phường 13, quận 5
P. Kinh doanh:08.39.51 63. 02 – 0918.323.460 gặp Thư để liên hệ thử mẫu, báo giá, đặt hàng.
Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.
Xin chân thành cảm ơn!
0
CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC
Tác giả SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP, Tháng ba 17, 2014
VstarC chuyên phục vụ bữa ăn ngon và an toàn, môi trường lành mạnh, không gian thân thiện, giải pháp quản lý bữa ăn hiệu quả cho khách hàng.

Chúng tôi cung cấp toàn diện các giải pháp liên quan đến bữa ăn nhằm chăm sóc sức khỏe cho mọi người nơi nhà máy, trường học, công trường, bệnh viện, văn phòng… Nơi con người và sức khỏe ăn uống được đặt lên hàng đầu.

CÔNG TY CP TM DV SUẤT ĂN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT


Địa chỉ: 156/1/15 Đường Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình
Liên hệ: Ms. Nhàn - 0947 310 033/ 0938 151 321
Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Rất hân hạnh được hợp tác!
0
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Tác giả SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP, Tháng ba 19, 2014
Kính thưa Quý khách hàng!

Lời đầu tiên xin chúc quý khách hàng lời chúc sức khỏe, thành công và lời chào trân trọng!

Công ty CP TM DV Suất Ăn và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC) chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cho các công ty, xí nghiệp, trường học tại Tp.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương… Với bữa ăn ngon và an toàn, môi trường lành mạnh, không gian thân thiện, giải pháp quản lý bữa ăn hiệu quả cho khách hàng. Nơi con người và sức khỏe ăn uống được đặt lên hàng đầu !

Vì bữa ăn nhân viên tại nơi làm việc là rất quan trọng, chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất:
Suất ăn hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giá cả và chất lượng.
Phương thức tổ chức phục vụ, thời gian.

Cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, thực phẩm đầu vào phong phú, có xuất xứ rõ ràng mang đến cho quý vị những loại thực phẩm tốt nhất, những suất ăn chất lượng, hợp vệ sinh chắn chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
----------------------------
CÔNG TY CP TM DV SUẤT ĂN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT
Địa chỉ: 156/1/15 Đường Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình
Liên hệ: Ms. Nhàn - 0938 151 321 / 0947 310 033
Mail: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
0
bánh xe đẩy, xe đẩy prestar.
Tác giả Mr Tai, Tháng ba 25, 2014
Công ty TNHH Castor & Wheel (Vietnam) được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2006 do Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ chí minh cấp theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 411043000029. Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh bánh xe đẩy hàng và xe đẩy hàng nhập khẩu với nhiều chủng loại sứ dụng trong các lĩnh vực như: Trang trí nội thất, Bệnh viện, Siêu thị, Xây dựng, Công nghiệp thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Công nghiệp … Công ty chúng tôi cũng là một trong những Chi Nhánh của Công ty TNHH Castor & Wheel( Singapore ) có trụ sở chính tại Singapore và mạng lưới phân phối trải khắp khu vực Đông Nam Á. Với 30 năm kinh nghiệm và kiến thức về lình vực trên, chúng tôi tin rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ mang đến hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí cho Quý khách hàng trong quá trình sử dụng với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
Hiện nay, công ty chúng tôi là đại lý độc quyền :
Bánh xe đẩy Tente - Đức,
Ethos - Singapore,
Footmaster - Hàn quốc
Và xe đẩy hàng Prestar - Nhật bản tại thị trường Việt nam.
Sản phẩm của công ty chúng tôi có mặt ở hầu hết cả nước và có chỗ đứng trên thị trường Việt nam. Với mục tiêu trở thành công ty chuyên cung cấp bánh xe đẩy và xe đẩy hàng với nhiều chủng loại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thị trường Việt nam, công ty chúng tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của Quý khách hàng đối với dịch vụ và sản phẩm của công ty chúng tôi. Dựa trên những ý kiến đóng góp và phản hồi của Quý khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi và phát triển để phục vụ quý khách hàng ngày càng tốt hơn.
Liên hệ:
Mr Tài
Dt: 0972.147.616 or 0906761468
0
IN NHÃN MÁC,TEM
Tác giả Lê Thanh Tuấn, Tháng tư 11, 2014
Công ty TNHH Nhãn Mác Thiên Phúc với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in nhãn mác
- Giao hàng đúng tiến độ, miễn phí và tận nơi các tỉnh miền Nam,Trung,Bắc.
- in giá rẻ, đúng chất lượng, đủ số lượng
- đặc biệt chúng tôi có thể giao hàng sau một ngày kể từ khi khách hàng duyệt mẫu

In nhãn mác 1 màu cho tới nhiều màu, cán màng, cắt bế theo hình
1. In nhãn mác giá rẻ: quý khách sẽ có được chi phí trọn gói giá rẻ, bao gồm cả thiết kế, in ấn, hoàn thiện các loại nhãn mác, tờ rơi, catalogue, hộp giấy...
2. Chất lượng: thiết kế & in nhãn mác đẹp, quy cách chuẩn, chất liệu hợp lý.
3. Tiến độ: thời gian thực hiện đơn hàng nhanh, có thể đáp ứng được những nhu cầu cần hàng "gấp", hàng số lượng lớn của các khách hàng sau 1 ngày
4. Năng lực sản xuất quy mô lớn: hiện tại hệ thống nhà xưởng in, đầy đủ các máy in nhãn giấy offset,flexxo 2 màu, 4 màu công nghệ hiện đại, các khổ in khác nhau, và hệ thống máy gia công cán, bế, xén, gấp, đột lỗ ore, vào keo sách tự động... Đảm bảo mọi đơn hàng của quý khách được sản xuất, giám sát chất lượng và tiến độ một cách tốt nhất với giá rẻ.
Thanh Toán :Chúng tôi sẽ hỗ trợ thanh toán cho quý khách hàng theo nhiều hình thức khác nhau.
Mọi chi tiết về báo giá ,mẫu in để đucợ phục vụ tận nơi vui lòng liên hệ : Mr Thanh Tuấn
M : 0933 624 677 - Skype :thanh.tuan661
0
CÔNG TY TNHH THẢO LINH CHUYÊN CUNG CẤP ÁO KHOÁC, ÁO GIÓ, ĐỒNG PHỤC, QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG...
Tác giả Hạnh Lâm, Tháng tư 23, 2014
Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến toàn thể nhân viên của Quý công ty “Chúc Quý công ty một năm làm ăn phát đạt và thịnh vượng” .
Công ty TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO LINH là nhà sản xuất và cung cấp các trang thiết bị Bảo Hộ Lao Động chuyên nghiệp lâu năm trên toàn quốc. Các mặt hàng chúng tôi kinh doanh trong nước và ngoài nước có chất lượng cao.
Các khách hàng hiện tại của chúng tôi là những công ty lớn, và nhỏ đã làm ăn lâu dài từ nhiều năm nay tại Việt Nam trong các ngành: công nghiệp, cơ khí, vận tải, xăng dầu, dầu khí, hóa chất, điện, điện lạnh, khách sạn, y tế, xây dựng, thủy sản, trường học….v….v…
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm: Quần áo bảo hộ, Quần áo công nhân/ văn phòng, trang thiết bị bảo hộ lao động các loại, …
Với phương châm “không bán hàng một lần”. Chúng tôi cam kết sẽ luôn cung cấp những sản phẩm tốt nhất với giá thành cạnh tranh cho quý công ty. Rất mong được nhận sự quan tâm và sự hợp tác lâu dài cùng Quý công ty.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !
Đoàn Thị Hạnh Lâm
0902.753.467
Mail: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Công ty may mặc Thảo Linh, số 8, đường số 2, phường Tân Thành, Quận Tân Phú TP. HCM
0
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI LOGISTICS SONG TÂN
Tác giả Thái Huy, Tháng năm 09, 2014
Là đại lý giao nhận vận chuyển Logistics, chúng tôi đã và đang đáp ứng mọi yêu cầu “giao nhận vận chuyển đa phương thức” dành cho Quý Khách, chúng tôi xin gửi đến Quý Khách những dịch vụ tiện ích như sau:
* Hàng lẻ (LCL) đi thẳng từ HỒ CHÍ MINH đến: TOKYO, YOKOHAMA, OSAKA, NAGOYA, KOBE, PUSAN, HONGKONG, SHANGHAI, BANGKOK, LAEM CHABANG...
* Hàng nguyên container (FCL):
+ Container khô chở hàng bách hóa
+ Container treo cho các loại hàng may mặc
+ Container mở hoặc thông gió cho thực vật, động vật sống.
+ Container lạnh cho các hàng cần giữ độ lạnh cao
* Khai thuê hải quan và tư vấn XNK
* Vận chuyển hàng hóa theo dự án
* Kho Vận
Song Tân mong được sự quan tâm và hợp tác cùng Quý Khách, để có cơ hội phục vụ nhu cầu của Quý Khách một cách tốt nhất.
Chào Trân Trọng !
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: A.Huy: 0933.732.298
Email:
'> \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
0
security
Tác giả cao duy tuấn, Tháng sáu 02, 2014
Công ty TNHH DV Bảo Vệ LONG HẢI VIỆT NAM

GỬI TRỌN AN TOÀN, AN TÂM PHÁT TRIỂN

HOTLINE : 0982367497

Công ty TNHH DV BV Long Hải Việt Nm là một trong những đơn vị đào tạo và cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội hiện nay. Công ty đã có đầy đủ năng lực pháp lý hợp pháp như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiêp số:0311966928 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự do Phòng CS QLHC về TTXH CATP. Hồ Chí Minh chứng nhận. Bằng những nổ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Công Ty TNHH DVBV Long Hải Việt Nam được cấp giấy chứng nhận ISO 9001: 2000 của tổ chức Intertek Testing Services NA, Inc - Hoa Kỳ. Đồng thời cũng là thành viên của Hiệp Hội Vệ Sỹ Trẻ của Thành Phố Hồ Chí Minh
Là một Hệ thống trong các Công Ty Bảo Vệ dưới sự điều hành của Tồng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị và sự gắn kết, hỗ trợ chặt chẽ từ các thành viên trong Công ty. Từ đó tạo nên một nền tảng vững chắc hướng tới mục đích vươn lên trở thành những Công ty hàng đầu trên lĩnh vực Bảo Vệ - Vệ Sỹ chuyên nghiệp, chất lượng.

Chúng tôi chuyên cung cấp Dịch vụ:
Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ chuyên nghiệp.
- Bảo vệ Tòa nhà, cao ốc, ngân hàng, khách sạn, quán Bar, vũ trường, siêu thị, cơ quan, xí nghiệp, kho xưởng, các hệ thống văn phòng.. Bảo vệ các khu vui chơi giải trí, cuộc hội thảo, hội chợ triển lãm, các chương trình ca nhạc, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...
- Bảo vệ VIP, Giám đốc, Ca sỹ, Yếu nhân, Thương gia (tài xế kiêm vệ sỹ)...
- Dịch vụ áp tải, vận chuyển tiền, vàng và những hàng hóa có giá trị cao...
- Tư vấn, huấn luyện về nghiệp vụ, công tác bảo vệ chuyên nghiệp cho các Doanh nghiệp
*Mong được phục vụ quý cty, và doanh nghiệp.
Lh:CAO DUY TUẤN
call:0982.367.497
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI VIỆT NAM
Trụ sở: 122 Lê Thị Hồng, P 17, Q. Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38940379 - Fax: 08.38940378 - MST: 0311966928-001
Website: www.dichvu-baove.com.vn
www.baovelonghaivietnam.com
0
...
Tác giả Lê Văn Hài, Tháng sáu 05, 2014
Xin chào quý công ty
Lời đầu tiên, Công Ty Cổ Phần TÂM LỰC xin gửi tới Quý Khách Hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc quý khách hàng sự phát triển và thành công.Công ty chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng đã,đang và sẽ cho phép chúng tôi được trở thành người bạn đồng hành cũng như đã dành sự tín nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp.

Sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và lâu dài là mục tiêu quan trọng mà chúng tôi hướng đến với khách hàng. Với nền tảng văn hóa doanh nghiệp ổn định, điều hành sản xuất kinh doanh theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, đội ngũ kỹ thuật nhiệt tình tận tâm và giàu kinh nghiệm của chúng tôi tin chắc khi quý khách hàng đến làm việc sẽ hài lòng và sớm trở thành đối tác thân thiện của Công ty. Các dịch vụ và sản phẩm của công ty chúng tôi là:

CHUYÊN GIA CÔNG - SẢN XUẤT: · Gia công các thiết bị cơ khí theo yêu cầu , theo bản vẽ thiết kế: - Thiết bị lắng, thiết bị lọc áp lực, bồn trộn.. - Tháp đệm, tháp rửa khí… - Bồn chứa hóa chất, chất thải... - Hành lang công tác, lan can vận hành. . Nhận thi công, lắp đặt hệ thống điện và hệ thống nước trong các công trình xử lý. . Nhận bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị điện, thiết bị cơ khí trong hệ thống xử lý nước và bảo vệ môi trường.
Nếu quý khách có bất kỳ thông tin nào cần hiểu rõ thêm về chúng tôi, quý khách có thể tiếp xúc trực tiếp qua email hoặc thông tin liên hệ bên dưới
Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của quý khách và mong muốn nhận được sự phản hồi tích cực.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
LÊ VĂN HÀI
ĐT: 0121.2828.728
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
trân trọng cám ơn
0
Công ty THIÊN MÃ chuyên cung cấp MỰC IN, THIẾT BỊ TIN HỌC, ...
Tác giả Ngọc Hân, Tháng mười 01, 2014
Kính Gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Trước hết, Công Ty TNHH THIÊN MÃ xin gửi đến Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!
Công ty Thiên Mã chuyên cung cấp tận nơi các thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin cho các Công Ty thuộc các khu công nghiệp, Thiên Mã có kinh nghiệm 5 năm phục vụ.
•Thiết bị tin học, máy vi tính, máy in, máy chấm công, máy fax, máy scan, máy hủy giấy, máy ép nhựa, camera, tổng đài điện thoại, sữa chữa thi công lắp đặt các hệ thống mạng Lan, Wan, Wifi . .
•Các loại mực in, mực fax, thẻ từ & giấy chấm công
Quý khách có nhu cầu báo giá, tư vấn xin liên hệ Công Ty TNHH Thiên Mã
Ms Ngọc Hân - ĐT: 012 67 353 257 - 0613.999079 – Fax: 0613.999077
0
CHUYÊN CUNG CẤP TÚI NYLON PE,PP,HD,VÀ CÁC LOẠI MÀNG
Tác giả Cty TNHH Bao Bì Tấn Phong, Tháng mười 23, 2014

Kính gửi Quý Khách hàng.

Lời nói đầu xin cảm ơn khách hàng đã bỏ thời gian quý giá đọc những dòng chữ tôi viết này, và gửi lời chúc sức khỏe , thịnh vượng đến quý khách hàng.
Tôi mong sao những gì tôi viết này có ý nghĩa và là thông tin hữu ích với bạn.
công ty chúng tôi là cty chuyên sản xuất cung cấp túi , bao bì nylon , túi PE, PP,HD và các màng đủ quy cách, đa chủng loại theo yêu cầu của khách hàng, với giá cả cạch tranh, giao hàng đúng tiến độ, cty chúng tôi có nhiều xe tải làm phương tiện vận chuyển tới kho cty khách hàng, hiện chúng tôi đang cung cấp các loại túi nylon cho các cty o khắp các tỉnh miền nam,
Ngoài ra công ty chúng tôi còn là đại lý cấp 1 về cung cấp hạt nhựa chính phẩm nhập khẩu, hạt nhựa màu các loại.
Sự quan tâm của bạn tới công ty chúng tôi là vinh hạnh của công ty chúng tôi.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý công ty .
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ms: Hồng Anh - 0985 564 526 - 08 3667 1388 - 3973 3888
Email:
'> \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG
Địa chỉ: 284/1 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú. Tp. Hồ Chí Minh.
Chân thành cảm ơn.
0
Dầu bôi trơn chống gỉ WD40
Tác giả Mr Ngọc , Tháng mười một 06, 2014
DẦU CHỒNG GỈ ĐA NĂNG WD-40 – TUYỆT TÁC TUYỆT VỜI CHO MÁY MÓC.
Dầu chống gỉ WD-40 có 5 tính năng nổi bật:
1/ Tính năng thẩm thấu phá gỉ sét (Penetrate): WD-40 thẩm thấu mạnh xuyên qua các khe hở nhỏ nhất, phá vỡ cấu trúc gỉ sét và các tác nhân gây kẹt, làm cho các bộ phận bị kẹt, trở nên tự do thông suốt.
2/ Tính năng làm sạch (Cleaning Agent): Làm sạch và loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn. Hòa tan các chất kết dính, giúp dễ dàng tháo lắp các vật liệu bị kẹt như bulong, ốc vít, xích líp, bạc đạn, quạt, các công cụ điện, lưỡi cưa, đồ chơi golf, máy tập thể dục trong nhà...
3/ Tính năng bôi trơn (Lubricant): Bôi trơn và khôi phục sự truyền động thông suốt, dập tắt các tiếng ồn phát ra do ma sát, giải phóng các bộ phận bị dính, tắc nghẽn. Áp dụng cho các bánh đà, trục cán, bánh răng, bạc đạn, xích líp, ổ khóa, dây kéo, bánh xe, bản lề cửa…
4/ Tính năng bảo vệ chống gỉ (Rust Inhibitor): Bảo vệ bề mặt kim lọai khỏi gỉ sét. Áp dụng cho tất cả các kim loại, nhôm, công cụ, dụng cụ làm vườn, lưới sắt, khuôn mẫu, anten, điện cực…
4/ Tính năng bảo vệ chống gỉ (Rust Inhibitor)Khử ẩm, nhanh chóng làm khô ráo các mạch điện, ngăn ngừa chập mạch. Dùng cho các tụ, công tắc, mạch điều khiển, máy móc, bộ đề…
Ứng dụng:Tẩy sét và bôi trơn tức thời các lọai ổ khóa bản lề, khe cửa lùa, đẩy nước ra khỏi ổ khóa xe, bugi, công tắc ôtô xe máy sau khi rửa xe, ngập nước. Ngoài ra WD40 còn có khả năng chống sét, tẩy bụi, cặn bã đầu mỡ. Dùng tốt cho bảo trì, sửa chữa máy móc cơ khí, vận tải hàng hải, hàng không vũ trụ, điện - điện tử và hoạt động dân dụng.
Cách dùng:Xịt trực tiếp lên các bề mặt cần xử lý tẩy sét và bôi trơn. An toàn cho hầu hết các bề mặt.
Liên hệ : 0902.928.092 Mr Ngọc
Email : \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
0
CHUYÊN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA, HÀNG LẺ, HÀNG TẤN,ĐI KHẮP CẢ NƯỚC,VỚI GIÁ CẢ HỢP LÝ
Tác giả phong, Tháng mười một 18, 2014
CÔNG TY VẬN TẢI KIM PHÚ xin kính chào quý khách, chúc quý khách sức khỏe - dồi dào - an khang - thịnh vượng..
Bên CÔNG TY CHÚNG TÔI chuyên nhận vận chuyển hàng hóa trọn gói,hàng lẻ,hàng tấn,ra các tỉnh miền :bắc,trung,nam với giá cả hợp lý,để có được giá cả tốt nhất,anh chị vui lòng điện thoại số trên để được hỗ trợ.chắc chắn với đội ngủ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng.đủ các loại xe vận tải ra vào thường xuyên.đảm bảo nhanh.gọn, an toàn…
”hân hạnh được phục vụ quý khách”.
lưu ý: nếu có hàng hóa cụ thể alo để có giá tốt nhất !
hàng đi hà nội: gửi nhanh 3 ngày = 3500vnđ/1kg
gửi thường 4,5 ngày = 2500vnđ/1kg
đảm bảo các giấy tờ,chứng từ nhanh, hóa đơn tại chổ.phục vụ nhiệt tình.
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TỪ TP HCM - MIỀN BẮC (3 NGÀY)
TP HCM - MIỀN TRUNG (2 NGÀY)
BÊN CY CHÚNG TÔI CÓ ĐỦ TẤT CẢ CÁC LOẠI XE, VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI, TRUNG CHUYỂN NỘI THÀNH,GIÁ CẢ HỢP LÝ
VUI LÒNG LIÊN HỆ;
MOBILE: 0937707983-01683344433-08.3717 6908 Mr.Phong

Address: 13 đường TA 07 khu phố 1,phường thới an,Quận 12,tp.HCM
Mobile: 01683344433 -0937707983- tel:08.3717.6908
Sales Manager: Mr.phong.
Skype/yahoo: lamchanphong1800
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Web: http://kimphutrans.com
smilies/grin.gifsmilies/kiss.gifsmilies/kiss.gifsmilies/kiss.gif
0
MÁY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP- HOÀNG HUY_KARCHER
Tác giả Đỗ Đăng Quân, Tháng mười một 24, 2014
MÁY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP- HOÀNG HUY_KARCHER
Tác giả Đỗ Đăng Quân, Tháng mười một 24, 2014
Công ty Hoàng Huy-Karcher :
+ Máy phun rửa cao áp : HD 6/15 C, HD 10/25-4S, HD 5/12 C, HDS 6/14 C, HDS 6/13 C....
+ Máy lau kính : WV 50, WV 60
+Máy chà sàn : BDS 43/180 C, BDP 50/1500 C .....
+ Máy giặt thảm : puzzi 10/1...
+ Máy hút bụi : T10/1, NT 65/2, NT 48/1, T 12/1, NT 70/2, NT 27/1....

Hãy liên hệ với chúng tôi, để có sự tư vấn và giá cả hợp lý nhất.
Rất vui được phục vụ và hợp tác cùng Quý Bạn Hàng


Trân Trọng !

Phòng Kinh Doanh
Mr.Quân 0912 719 324
Mail :
'> \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Web:hoanghuyvietnam.com
Skype : dodangquan1910
0
Vận chuyển hàng hóa đi Laos.Cambodia. Chuyển phát nhanh quốc tế giá rẻ
Tác giả VietLink Express, Tháng mười hai 19, 2014
Dear Mr/ Mrs/Ms..!

Chuyển Phát Nhanh VietLink Express kính gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng và giới thiệu dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đi Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Thụy Sỹ, New Zealand, Hàn Quốc, Hà Lan, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc qua các dịch vụ hàng đầu thế giới: DHL, TNT, Fedex, UPS.., vận tải đường bộ hàng hóa Lào, Campuchia... đặc biệt dịch vụ nhập khẩu hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch từ các nước trên thế giới về Việt Nam của Công ty chúng tôi

Mười năm kinh nghiệm và phát triển, không ngừng phát huy năng lực, hoàn thiện dịch vụ đảm bảo nhất, chuyên nghiệp nhất, uy tín và hoàn hảo nhất trong ngành vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài cũng như dịch vụ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, chúng tôi cam kết xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty chuyển phát nhanh VietLink Express với phương châm luôn lấy lợi ích khách hàng làm nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Chúng tôi đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp với chất lượng và giá cả tốt nhất.

VietLink Express dù không là đơn vị tiên phong trong ngành vận chuyển nhưng chúng tôi luôn học hỏi, cố gắng, phấn đấu và hoàn thiện dịch vụ, giúp Khách hàng giải quyết tối đa nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài cũng như nhập khẩu hàng hóa từ các nước về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty VietLink sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng làm thủ tục Hải Quan tại cửa khẩu Cambodia. Xin Import Permit, Cam Control fee, Quarantine certificate fee, Police . Ngoài các khách hàng nhỏ lẻ..Khách hàng thân thiết và lớn nhất hiện nay của Vietlink: Avery, Maxim, Vina aus label.....

Công ty chuyển phát nhanh Quốc tế VietLink Express cảm ơn chân thành đến các Khách hàng, các đối tác đã tin tưởng hợp tác và ủng hộ trong thời gian qua. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ tiếp tục được hợp tác với Quý vị trong thời gian tới.

Thanks and Best Regards

HUYEN TRAN (MS)
Sales Dept
-----------------------------------------------------------------
VietLink Express Co.,LTD
66/13 Pho Quang str., Ward 2, Tan Binh Dist
Tel: 08 3 847 9700 (Exit: 117), Fax: 08 3 847 9709
Cell: 0906.520 883 - Viber: 0903.930 844
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Skype: huyentran8x
Y!M: miss.tran87
-----------------------------------------------------------------
0
Chuyên in ấn các sản phẩm
Tác giả CÔNG TY TNHH IN VÀ GIẤY CON ĐƯỜNG MỚI, Tháng một 13, 2015
Công ty TNHH In Và Giấy Con Đường Mới Xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào Trân trọng và hợp tác.
Chúng tôi chuyên in ấn các sản phẩm:
- Sản phẩm cho văn phòng: Các loại biểu mẫu ( Phiếu thu, Phiếu Chi, Phiếu giao hàng...), Namecard, Giấy tiêu đề...
- Sản phẩm cho Nhà hàng, khách sạn, Quán cà phê...: Bao đũa, Bao tăm, Bao đường, Bao muỗng, Bao tăm, Oder, khăn lạnh, vé giữ xe...
- Sản phẩm quảng cáo: Tờ rơi, tờ gấp, Catalogue, phiếu quà tặng...
- Sản phẩm cho Công nghiệp, sản xuất: Các loại Bao bì, tem, nhãn, hộp giấy...
- Sản phẩm quà tặng: Ly, Viết, Hộp quẹt, Sổ da...
Và rất nhiều các sản phẩm khác nữa.
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Đến: 290/40/98 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Gọi: 0936 000 910 - Mr. Năng (24/7)
Xin trân thành cảm ơn!
0
Chuyên cung cấp bình ắc quy xe nâng điện ROCKET
Tác giả Công ty TNHH K&V, Tháng một 19, 2015
Kính gửi: Quý Công Ty!

Lời đầu tiên, Công Ty TNHH Ắc Quy K&V xin được gửi đến quý Công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!
Công ty TNHH K&V BATTERY là doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Công ty Sebang Global Battery của Hàn Quốc tại Việt Nam với 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, thành lập năm 2006. Chúng tôi chuyên sản xuất bình ẮC QUY KHÔ KÍN KHÍ và phân phối ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN (Forklift battery) độc quyền tại Việt Nam với thương hiệu ẮC QUY ROCKET.
Bên cạnh cung cấp ẮC QUY CHO XE NÂNG ĐIỆN (Forklift battery) thì K&V còn cung cấp ẮC QUY XE GOLF trong sân golf (golf car battery) và sản xuất ẮC QUY KHÔ KÍN KHÍ cung cấp cho viễn thông, điện lực, hệ thống UPS, chống trộm, báo cháy,…với quy trình công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và nguyên liệu được nhập hoàn toàn của ROCKET.
Với phương châm luôn mang đến lợi ích và sự hài lòng nhất cho khách hàng, vì vậy chúng tôi luôn mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất:
ẮC QUY XE NÂNG: 24V-36V- 48V-72V-80V-96V ~ 170Ah, 200Ah, 225Ah, 300Ah, 400Ah, 500Ah, 600Ah, 715Ah, 1000Ah..cho các loại xe nâng như: Toyota, Hyundai, Clark, Nissan, TCM, Crown, Heli, Linde, Komatsu, Deawoo, Shinko, Nichiyu, Doosan, Still, ...
Sản phẩm ắc quy chính hãng Global Battery mang thương hiệu ROCKET được nhập khẩu mới 100% từ Hàn Quốc.
Sản phẩm được bảo hành 01 năm theo chính sách của nhà sản xuất.
Sản phẩm sẽ được bảo dưỡng và sửa chữa với mức phí thấp nhất trong 02 năm kế tiếp.
Sẵn sàng kiểm tra và khảo sát để sửa chữa bất cứ địa điểm nào với thời gian 24/24 khi nhận được yêu cầu của khách hàng.
K&V luôn hỗ trợ nước cất miễn phí và bảo dưỡng bình ắc quy trong thời gian bảo hành, và lấy phí thấp nhất trong 02 năm kế tiếp.
Hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên sử dụng sao cho tuổi thọ bình ắc quy là tốt nhất.
Bằng lợi thế là nhà phân phối cấp một và có nhà máy sản xuất ắc quy kín khí tại Việt Nam, chúng tôi hân hạnh mang đến một chính sách giá ưu đãi, cạnh tranh đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng, theo tiêu chí: “giá thành hạ - sản phẩm chất lượng”. Đồng thời, hỗ trợ hoàn toàn chi phí vận chuyển giao hàng cho quý khách hàng thuộc địa phận khu vực tại tỉnh Bình Dương hoặc Tp.HCM.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác cùng quý công ty!
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng !


Phòng kinh doanh: Nguyễn Văn Phú (Mr)
Mobile: 0938493596
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Công ty TNHH K&V
ĐC: LÔ A-3K-CN,KCN Mỹ Phước 3,Bến Cát,Bình Dương
ĐT: 0650.3567.948;-Fax: 0650.3567.949
www.kvbattery.com
0
Cung cấp mực in máy in thiết bị văn phòng tận nơi
Tác giả Văn Điền, Tháng một 20, 2015
BẢNG BÁO GIÁ MỰC IN – TẬN NƠI

Kính gửi: Quý Khách Hàng !

I – MÁY IN ( Nạp mực )
1. Nạp mực HP, Canon laser A4 ( 12A, 49A, 35A, ... ):.............................................................: 75.000 đ
2. Nạp mực HP, Canon laser A3 ( 16A, 29X ): ................................................................................: 220.000 đ
3. Nạp mực Samsung, Brother, Xerox Laser A4: ...........................................................................: 130.000 đ
4. Nạp mực Panasonic : .........................................................................................................: 220.000 đ - 280.000 đ
II – MÁY FAX ( Thay film Các dòng máy fax )
1. Phim fax 57E ( Panasonic 701, 711, 362, 342 )..............................................................................: 80.000 đ
2. Phim fax 52E ( Panasonic 206 )..................................................................................................................: 80.000 đ

Chuyên cung cấp các loại máy văn phòng: máy in, máy Fax, máy Photo, Scan. Bảo hành, bảo trì tận nơi.
* Quy Định về Bảo hành:
Chiết khấu 15% cho mỗi đơn hàng trên 2 triệu
1. BH đến hết lần bơm mực thứ 2 hoặc không quá 6 tháng ( 1 đổi ).
2. Không bảo hành trường hợp Drum bị dập, trầy xướt…… do tác động bên ngoài.
3. Không có hoặc rách tem bảo hành.
4. Tạp chất côn trùng vào hộp mực.
5. Mực nạp đảm bảo đậm nét, không xám nền, không ảnh hưởng máy in.
6. Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

******* Nạp 5 lần mực tặng 1 lần nạp mực. Mua 5 hộp mực tặng 1 hộp *********

Thanh Điền (Mr)
Phòng kinh doanh
Mobile : 0934 718 711 – 0948 459 771
Email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CÔNG TY TNHH TM-DV MỰC IN KC
Đ/C: 57, Nguyễn Huy Điển, P.7, Gò Vấp
CN: 800 CMT.8, P.5, Q.Tân Bình
ĐT: 08.66616284 ; - Fax: 08.39844829
0
TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Tác giả Nguyen Vu Toan, Tháng một 30, 2015
Lời đầu tiên, Công Ty CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC TELECOM xin được gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! , hiện tại CMC Telecom là 1 trong 4 nhà mạng Viễn Thông lớn nhất Việt Nam. Thiết kế mạng của CMC đảm bảo tiêu chuẩn gồm 3 lớp mạng : Lớp Core, lớp biên và lớp truy nhập.
Hệ thống mạng Core sử dụng thiết bị của Juniper, áp dụng công nghệ Virtual Chassis đảm bảo tất cả các thiết bị Core đặt tại các khu vực khác nhau hoạt động như một thiết bị lớn, đồng bộ và đảm bảo an toàn.
Hệ thống truy nhập sử dụng công nghệ GPON với hệ thống thiết bị Alcatel có khả năng giám sát trực tiếp tín hiệu của khách hàng, đo được mức công suất giúp cho việc xử lý sự cố dễ dàng và thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống cũng sử dụng thiết bị Router truy nhập thích hợp giúp cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu.
-CMC Telecom có kết nối quốc tế qua đường cáp quang đất liền và đường quốc tế theo nhiều hướng cáp biển đảm bảo cho kết nối của khách hàng luôn đảm bảo với tốc độ nhanh nhất và an toàn nhất.
-Gồm 04 hướng cáp quang biển (AAG, Intra Asia, Sea-Me-We3) và 01 hướng cáp đất liền (qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn) và hướng cáp đất liền qua Bavet Cambodia.
Bên Toàn đang cung cấp một số dịch vụ viễn thông cơ bản:
 Các dịch vụ Truy nhập Internet (FTTH, Leased Line, IPLC).
 Các dịch vụ Truyền dẫn (P2P, TDM, VPN/MPLS).
 Dịch vụ Trung tâm Dữ liệu trực tuyến (Data Center, iDC).
 Dịch vụ VoIP.
 Các dịch vụ Giá trị gia tăng (SMS Brandname).
Internet Leased Line – Lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp.
Mọi chi tiết xin liên hệ: sdt: 0903 3585 28
Skyer: live:kesitinh066
email: \n Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. '> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Viết lời bình

busy


 

CHI NHÁNH

TP HỒ CHÍ MINH

Trụ Sở Chính:
Địa chỉ: 37 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62840651
Fax : (08) 62840518

CN MIỀN TRUNG:

Văn Phòng Tại Bình Định:
Địa chỉ: 291 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: (056) 3941458  
Fax: (056) 3941457

Văn Phòng Tại Quảng Trị:
Địa chỉ: Khu Thương Mại Tự Do Lao Bảo, Quốc Lộ 9, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: (053) 3880068
Fax: (053) 3880069

BANNER

logo_dreamteam

baove24h

xehoi24h180x150

banerg7vn190

baovesg-banner

congngheso

SEO-Success

kenh247

chuyenphaidep180x115 

1234


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

triangle   SAND WACH CO., LTD
triangle   LONG JOHN CORPORATION
triangle   MINH CHAU JEWELLERY SHOP
triangle   FAST SOFTWARE CORPORATION
triangle   PRIVATE VILLA
triangle   ELLIP CAFE
triangle   VIET GIA THANH CORPORATION
triangle   DE NHAT COFFEE SHOP
triangle   LION CORPORATION
triangle   SAIGON CONSTRUCTION CO.,LTD
triangle   PHUC AN CO.,LTD
triangle   ALO COFFEE SHOP
triangle   VAN LANG SUPERMARKET
triangle   BOULEVARD CO.,LTD
triangle   EVERYOUNG CO.,LTD
triangle   VTI CORPORATION
triangle   MIR MARKET CO.,LTD
triangle   TRI KY RESTAURANT
triangle   MINH CHAU BEAUTY SPA
triangle   MTV BAR
triangle   V-STAR APPARTMENT
triangle   LE QUAN CO.,LTD
triangle   VIET KHOA CO.,LTD
triangle   EUROPEAN CONSTRUCTION
triangle   NA5 INTERNATIONAL MEDIA
triangle   VANG SON RESTAURANT
triangle   THANG LONG INVESTMENT CO.,LTD
triangle   FUJI DENSO VIETNAM CO.,LTD
triangle   TRUONG THANH CORP
triangle   AUSTRALIA BAGS CO.,LTD
triangle   VINH HUNG CO., LTD
triangle   MIRARA CO.,LTD
triangle   UT CHAU CO.,LTD
triangle   VIEN THONG A PHONE MART
triangle   DAI PHUC CO.,LTD
triangle   LE QUAN SERVICE CO.,LTD
alt=   BINH DINH CONSTRUCTION
triangle   VIET KHOA COMMERCIAL CO.,LTD
triangle   VIET NAM MUTIMEDIA AND IDEAS
triangle   GIATHAT CO.,LTD
triangle   SAI GON 7 STAR HOTEL
triangle   DIAMOND PLAZA
triangle   CJ MEDIA COPP
triangle   HOANG LONG SUPERMARKET
triangle   VFC BUILDING
triangle   QUINN MAJOR CO.,LTD
triangle   VTC MULTINMEDIA CORPORATION
triangle   VINH QUANG STEEL CO.,LTD
triangle   TIEN PHONG BANK
triangle   PREMIER CORPORATION
triangle   LIEN VINH  ENTERPRISE
triangle   STAR SOFTWARE REP OFFICE
triangle   ALSAEC INSTITUTE
triangle   PHUONG PHAT SOFTWARE
triangle   BINH VINH SAI GON JSC
triangle   NEOCASE BAGS INTERNATIONAL
triangle   KIM BUU CO.,LTD
triangle   ITL TINTERNATIONAL
triangle   DAI VIET SECURITY CORPORATION
triangle   DELTA ENGINEERING
triangle   LUONG HUONG JSC
triangle   CAN THO AIRPORT
triangle   HAU GIANG HOPITAL
triangle   VIETDAN CO.,LTD
triangle   DAFACO CO JSC
triangle   G7 MART WAREHOUSE
triangle   TT MACHIERY
triangle   LONG GIAN AUTO CORP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


titr702
P. Kinh Doanh
viettruong1412
P.Kinh Doanh
titr702
P.Kinh Doanh

QUẢNG CÁO

1

5
es
f
ges
images
s
t

LIÊN KẾT

 

Liên kết Bảo Vệ

Chia sẽ